Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Lämna ditt avfall till Rullis v 40!

Står det gamla färgburkar i hyllorna och förbrukade batterier och lampor som väntar på nästa tur till återvinningscentralen? Under vecka 40 kommer DVAs återvinningsbil Rullis till Vansbro och tar emot nedanstående avfall.

Farligt avfall i rimlig mängd: Kemikalier, målarfärg, spillolja och liknande, max 20 liter.
Förslut flaskor och behållare väl, märk dem med sitt innehåll.
Småelektronik: Upp till storleken av en mikrovågsugn.
Batterier och glödlampor: Även lågenergilampor och lysrör.
Smått ej återvinningsbart (deponi): Köksporslin, dricksglas och liknande.

Måndag 2 oktober

  • Närsen, vid bystugan, 16.00 - 16.30
  • Lindesnäs Folkets Hus, 17.00 - 17.30
  • Nås, vid återvinningsstationen, 18.00 - 18.30

Tisdag 3 oktober

  • Sågen, vid g:a skolan, 16.00 - 16.30
  • Vansbro centrum, vid Kroons Torg, 17.15 - 17.45
  • Dala-Järna vid återvinningsstationen, 18.15 - 18.45
Senast uppdaterad: 12 september 2023