Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

En allvarlig incident som kräver gemensam ansträngning

Under kort tid, måndag kväll och tisdag kväll, så har det förekommit skadegörelse genom brand i nära anslutning till Smedbergsskolan i Vansbro.

Vansbro kommun tar dessa händelser på största allvar och vill även be allmänheten att engagera sig i problemet.

Vi uppmanar alla som har någon form av information om de här händelserna att omedelbart kontakta polisen på 11414 eller besöka polisens webbplats, polisen.se.
Det är ett avgörande steg för att hjälpa myndigheterna att identifiera de ansvariga och sätta stopp för deras beteende. Vi vill påminna er om att alla händelser redan är polisanmälda.

Vansbro kommun kommer att fortsätta stödja polisens arbete och arbeta aktivt för att främja samarbete inom samhället för att förhindra och lösa dessa problem. 
Vi tror på gemenskapens styrka och hoppas att vi, genom att agera tillsammans, kan säkerställa att vårt vackra Vansbro förblir en trygg plats att bo och verka i.

Senast uppdaterad: 20 september 2023