Asfaltering i Vansbro centrum

Inom kort väntar asfaltering i Vansbro. Läs mer om de planerade arbetena nedan.

Norra Allègatan Rondell E16 – Medborgarhuset, Vansbro.

Fredag 29 september, vecka 39. Arbeten med justering av brunnar samt gatsten.
Tisdag 3 oktober, vecka 40. Fräsning av beläggning.
Onsdag 4 oktober, vecka 40. Höjning av brunnar, mm.
Torsdag 5 oktober, vecka 40. Asfaltering.
Omledning av trafik sker via Järnvägsgatan samt Vasagatan.

Järnvägsgatan, från korsning E16 till busstationen, Vansbro.

Måndag 2 oktober, vecka 40. Justering av brunnar.
Tisdag 3 oktober, vecka 40. Fräsning av beläggning.
Onsdag 4 oktober, vecka 40. Justering av brunnar, återställning.
Torsdag 5 oktober, vecka 40. Asfaltering.
Där det är möjligt stängs ett körfält av för trafik.
Vid eventuell avstängning av gatan leds trafiken om via Norra Allègatan.

Observera att ovanstående datum kan eventuellt komma att ändras om väderleken bedöms som olämplig för arbetets utförande. Ändringar i tidsplanen kommer att publiceras på Vansbro kommuns hemsida.

Senast uppdaterad: 22 september 2023