Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Foto: MSB-Michael Fredman

Hur klarar du dig under en kris?

Vid en samhällsstörning eller kris kommer myndigheter och organisationer i första hand att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva, som äldre eller sjuka.

Därför är det viktigt att du redan nu har en plan, men också att du fortsätter att förstärka din egen beredskap. Rekommendationen är att du ska kunna klara dig utan samhällets stöd i minst en vecka. Är du tillräckligt förberedd eller behöver du se över din beredskap?

Torsdagen den 28 september klockan 18:30 berättar kommunens säkerhetssamordnare Gunnar "Lappen" Andersson om beredskap i kristider tillsammans med Ami Axelsson, Civilförsvarsförbundet.

På vår sida Beredskapsveckan 2023 kan du läsa mer årets tema ÖVA.

Senast uppdaterad: 23 april 2024