Första spadtaget för ny ambulansstation i Vansbro

Den 26 september togs det första spadtaget för den nya ambulansstationen i Vansbro. Stationen ska byggas ihop med den nya brandstationen på Grönalid och beräknas vara färdig i december 2024.

Bild

Det första spadtaget togs av Marko Oksa, platschef på AB Byggprojekt Dalarna, Sofia Jarl (C) och Marcus Kock (S).

Tal hölls av kommunalrådet Marcus Kock (S), Sofia Jarl (C), ordförande i Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsnämnd samt Olle Wiking, kommunens sektorchef service. Alla framhöll vikten av samarbetet mellan kommunen och regionen i sina tal.

– Det är viktigt att vi har goda samarbeten både över kommungränserna och mellan kommun och region. Att vi har lyckats hitta vägar framåt för att få till den här byggnationen tillsammans med både kommun, region och kommunalförbundet tycker jag tydligt visar att vi kommit långt, säger Marcus Kock (S), kommunalråd i Vansbro kommun.

Den nya ambulansstationen får en totalyta på 558 kvadratmeter fördelat på två våningar.
På bottenvåningen kommer det att byggas tre garage, larmställ, läkemedelsrum, varuintag och desinfektions- och städrum. På övervåningen kommer bland annat jourrum, tvättstuga, mötesrum, expedition och gemensamhetsutrymmen för jourpersonalen att byggas.

Den nya ambulansstationen är enormt efterlängtad av Vansbros ambulanssjuksköterskor.
Den nuvarande ambulansstationen på Bäckaskog har länge ansetts vara för liten och för dålig för ambulansens verksamhet.
Monica Munters har varit med i processen när ritningarna tagits fram för att de nya lokalerna ska bli så bra och anpassade efter verksamheten som möjligt.

– Det är viktigt för det är vi som kan verksamheten är med. Vi vet hur sakerna ska användas och därmed var någonstans de ska vara i byggnaden, säger Monica Munters, biträdande stationschef på ambulansen i Vansbro.

Invigning av den nya ambulansstationen blir i december 2024.

Läs mer om bygget på vår hemsida Ambulansen.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024