Begränsad framkomlighet på GC-bro till Grönalid

På grund av uppsättning av grindar och farthinder är framkomligheten begränsad på gång och cykel-bron över Västerdalälven till Grönalid i Vansbro.

Från och med den 4 oktober till den 6 oktober kommer grindar och farthinder att sättas upp på bron.
Detta innebär att cyklister och gående måste vara extra uppmärksamma vid passage över bron.

Vi ber om att ni respekterar grindarna och farthinderna och tar hänsyn till andra trafikanter.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023