Vansbro kommun startar resursteam för hemtjänsten

Teamet ska stärka hemtjänsten genom att ge extra resurser till brukare med extra behov av kontinuitet.

Målet med resursteamet är att ge brukaren bästa möjliga vård och omsorg. Insatserna kommer ske under perioder av biståndsbeslutet. Det kan vara under en längre eller kortare tid, allt utifrån den enskilde brukaren.

Teamet är under uppstart

Teamet är under uppstart och kommer arbeta fram arbetssätt gällande processen för vilka som kan få besök av resursteamet, de individuella insatserna och hur man samverkar med hemtjänstgrupperna, bistånd och anhöriga. Under hösten arbetar teamet tillsammans med enhetschef även med framtagande av ett förslag för nästa år, då arbetsgruppen planeras ingå i ordinarie verksamhet men med fortsatt egen grupp och utgångsställe. Teamet arbetar dagtid vardagar.

Kommunen ser resursteamet som en viktig satsning

Kommunen ser resursteamet som en viktig satsning för att ge brukarna en trygg vård och omsorg.

Vi vill ge våra brukare den bästa möjliga vård och omsorg, och vi ser resursteamet som ett viktigt verktyg för att uppnå det målet. Teamet kommer att ge extra resurser till brukare med extra behov av kontinuitet, och vi tror att det kommer att göra stor skillnad för de som behöver det mest, säger Frida Hellberg, sektorchef äldreomsorgen.

 

Vid frågor:
Elina Eriksson
Enhetschef på Berghedens äldreboende och Äppelbo Hemtjänst
0281–75495
elina.eriksson@vansbro.se

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023