Vansbrohem river för framtida nyproduktion

Vansbrohem meddelar att det kommer utföras rivningsarbete på Järnvägsgatan 14, vilket kan medföra ljud, vibrationer och damm mellan vecka 47 och 49.

Dessa åtgärder möjliggör framtida nyproduktion av flerfamiljshus på platsen.
För mer information och eventuella frågor, besök Vansbrohems hemsida Länk till annan webbplats. eller kontakta dem på telefon 0281-754 00 eller mejl stiftelsen@vansbrohem.se.

Vad gäller vid byggbuller

Bygg- och rivningsarbeten ska enligt Plan- och bygglagen planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår.

Miljöbalken gäller vid arbeten som kan medföra störningar för omgivningen. Av miljöbalken framgår att verksamhetsutövare är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet eller skada.

Här kan du läsa mer om buller från byggarbetsplatser på naturvårdsverkets hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024