Bokcirklar i Vansbro kommun

Bokcirklar handlar om mer än bara att läsa böcker tillsammans. För Lisbet Lundberg, som jobbar på biblioteket i Vansbro kommun, är det en plattform som ger spännande samtal och sätter i gång nya tankar och ger nya perspektiv.

Deltagarna säger att det är berikande hur olika man kan uppfatta en bok och ett mycket trevligt sätta att umgås.

Hur det funkar

I Vansbro kommun finns det regelbundna bokcirklar där grupper på 5-7 personer träffas ca fyra gånger per termin, varje gång ungefär en timme. Bokcirkeldeltagarna kommer överens om vilka böcker man ska läsa. Alla deltagare läser samma titel. Böckerna som läses kan vara både gamla klassiker och moderna favoriter. Biblioteket har bokkassar med böcker och tips för de som vill starta en egen grupp.

Intresset växer

Fler och fler är intresserade av bokcirklar i Vansbro kommun, och nu finns det hela 228 bokkassar i Dalabiblioteken att välja på för de som vill starta en egen grupp. Alla kan vara med i en bokcirkel. Det kan vara bra med en bokcirkelledare i gruppen och biblioteket finns där för att hjälpa till.

En plats för gemenskap

Med minst 60 personer varje år som är engagerade i bokcirklar i Vansbro kommun blir läsandet och diskussionen om böcker viktigare och viktigare. Bokcirklarna blir en plats där man kan vara tillsammans, lära sig, och skapa en spännande men också en lugnare plats mitt i den hektiska världen.

Kontakta gärna biblioteket om du vill starta en bokcirkel.

Senast uppdaterad: 13 december 2023