Stöd till miljövårdande åtgärder i Vansbro kommun

Vansbro kommun har sökt och fått stöd från "Skogens miljövärden" inom ramen för landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

Blandskog i solljus

Blandskog

Stödet ska gå till att utveckla, bevara eller förstärka natur- och kulturvärden i skogen. Vansbro kommun har utfört miljövårdande åtgärder på två skogsområden.
Här kan du läsa mer om det.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024