Har du fått folkhälsoenkäten? Dina svar är viktiga!

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor skickas ut till cirka 40 000 personer i Dalarna. Enkäten skickas ut av Folkhälsomyndigheten i samarbete med SCB och Sveriges regioner.

Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor"

Hälsa på lika villkor - folkhälsoenkät 2024

Utskick till slumpmässigt urval

Från och med den 13 februari skickas den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor ut till ett slumpmässigt urval av befolkningen i Dalarna, i åldrarna 16 år och uppåt. Den skickas ut i både digital form och i pappersform. Enkäten skickas ut av Folkhälsomyndigheten i samarbete med SCB och Sveriges regioner.

Vad är syftet med enkäten?

Enkäten ställer frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor och undersökningen görs för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever och hur förutsättningarna för hälsa förändras över tid.

Vad används resultaten till?

Resultaten hjälper regionen och kommunerna att planera sina kärnverksamheter efter befolkningens behov. Resultaten blir en central del i regionens och kommunernas gemensamma arbete för jämlika livsvillkor i Dalarna.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar!

Enkäten samlar in värdefull information som bidrar till att skapa en större förståelse för hur invånarna i Dalarna har det och vilka skillnader som finns i olika delar av länet.

Här kan du läsa mer: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024