När du tycker fåglarna häckar för nära

Nu är det hög tid att agera om du vill slippa fåglar som häckar för nära. 1 april – 31 juli är nämligen fåglar fredade och du får inte störa deras bobyggande. Här får du tips från miljökontoret om vad du kan göra.

Under försommaren har våra fåglar en hektisk tid med att mata många hungriga ungar, vilket kan höras. För många av oss hör detta sommaren till. Andra kan uppleva det som störande på vissa ställen eller vid vissa tillfällen.

Det finns saker du kan göra för att slippa häckande fåglar för nära dig. Men du får bara motarbeta fåglarnas bobyggande fram till första april, därefter och fram till sista juli är de fredade och ska få ta hand om sina ungar ifred.

Du som är fastighetsägare har ansvaret

Det händer att medborgare hör av sig till kommunen för att få hjälp med störande fåglar. Dessvärre kan kommunen inte göra något, utan det är fastighetsägarna som är ansvariga för att förhindra att måsar eller andra fåglar bygger bon.

Fastighetsägaren ansvarar också för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur som kan upplevas som störande. Stängda soptunnor, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester hamnar kan lösa en hel del problem.

Det är inte en långsiktig lösning att låta skjuta eller fånga in fåglar, eftersom nya fåglar snart ersätter de avskjutna fåglarna.

Det här kan du göra

  • Minimera fåglarnas tillgång till föda genom att inte mata fåglar för långt in på våren.
  • Ta bort gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar.
  • Sätta upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak.
  • Se till att sopkärl och papperskorgar är stängda så att fåglarna inte kan komma åt innehållet.
  • Sätta upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser innan häckningssäsongen börjat.
  • Sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar vid tak och skorstenar.
  • Sätta upp roterande och störande skyltar (vindpåverkan med störande reflexer, färger och ljud).
  • Som fastighetsägare kan du vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024