Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Viktig enkät skickas ut.

Under vecka 12 kommer enkäter att börja skickas ut till den årliga undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Äldreomsorg

Äldreomsorg

Vad är det för slags enkät?

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Enkäten skickas ut till de som är 65 år eller äldre och som är beviljade hemtjänst, eller särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Varför är det viktigt att svara på enkäten?

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till politiker och andra ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Viktigt att tänka på!

  • Det är viktigt att tänka på att det är de äldre personernas åsikter som ska framgå i enkäterna.
  • De som inte kan svara själva får gärna ta hjälp av till exempel någon anhörig, god vän eller god man.
  • Om personal ska hjälpa en äldre person att svara så ska den äldre personen uttryckligen ha bett om hjälp med detta. Personalen bör då ha försäkrat sig om att det inte finns någon anhörig, vän eller god man som kan hjälpa till.

Annan information

  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
  • Det går att svara via post eller digitalt.
  • Inloggningsuppgifter samt koden för att svara digitalt finns i postenkäten.
  • Vid digitalt svar finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska.

På socialstyrelsens hemsida kan du få mer information om enkäten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024