Bokslutskommuniké 2023

Nu kan du gå in och titta på kommunens bokslutskommuniké som sammanfattar det ekonomiska resultatet och kommunens måluppfyllelse för året 2023.

Svenska sedlar.

Kommunens resultat för år 2023 är nu klart. Resultatet blev ett underskott på 15 miljoner kronor, vilket är 11,2 miljoner kronor sämre än budgeterat. Föregående år blev resultatet ett underskott på 1,1 miljoner kronor. De föregående två åren redovisade kommunen större överskott.
Målet med kommunens verksamheter är att bedriva en väl fungerande verksamhet som kommer medborgarna och brukarna till nytta. Under året når kommunen målen för två av sina utvecklingsområden, samhällsutveckling och social hållbarhet, samt att kvaliteten inom kommunens olika grunduppdrag är god.


Här kan du läsa en kortfattad version av resultatet för 2023:

Senast uppdaterad: 22 mars 2024