Järna Live skänkte pengar till Vansbro kommuns projekt för suicidprevention

Den 1-3 mars arrangerade Järna Live en livesänd insamling mot psykisk ohälsa. Insamlingen blev en succé och de lyckades samla in hela 105 000 kronor!
En summa på 85 648 kr skänktes till Vansbro kommuns projekt för suicidprevention.

Järna Live

Järna Live på besök i Medborgarhuset, Vansbro

Vansbro kommun fick ta emot en check

Mikael Ilar, en av de eldsjälar som står bakom Järna Live, kom till Medborgarhuset i Vansbro för att lämna över en check till kommunalråd Marcus Kock (S) samt kommunchef Catarina Willman.

Järna Lives tankar kring insamlingen

Mikael berättade lite om Järna Live och om livesändningen och insamlingen. ”Eftersom det inte skulle bli Musikhjälpen för vår del i år, så bestämde vi oss för att ha en egen insamling. Redan för två år sedan, när Kärleksveckan 2022 ägde rum, pratade vi om att det skulle kännas bra att samla in pengar till arbetet mot psykisk ohälsa. Specifikt vad pengarna kommer gå till, inom kommunens projekt för suicidprevention, är något vi kommer att bestämma tillsammans med bland andra Lovisa Berglund och Emelie Vigren.
Det känns också fint att få ge tillbaka till kommunen och dess invånare, då kommuninvånarna under tidigare år har skänkt runt en miljon kronor till Musikhjälpen.”

Utbildar i första hjälpen till psykisk hälsa

Lovisa och Emelie, som bland annat arbetar med att utbilda kommunanställd personal i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA), berättar vidare…”Pengarna kommer att användas till en idé, en insats eller specifika aktiviteter. Vi har många kreativa och bra idéer, på insatser eller små projekt som vi skulle kunna genomföra här i kommunen, inom de här viktiga frågorna. Vi kommer att berätta längre fram, vad dessa pengar kommer att användas till.”

Järna Lives tidigare gåva till Vansbro kommun

Vansbro kommun har redan tidigare fått en gåva av Järna Live, under början av pandemin. Då skänkte Järna Live pengar till personal i kommunen som arbetade inom äldreomsorgen. Personalen gjorde verkligen en insats för samhället och arbetade hårt under pandemin. De anställda inom äldreomsorgen fick då ett presentkort på köpmannaföreningen från Järna Live. Det blev väldigt uppskattat.

Denna gång fick Vansbro kommun och två ideella ungdomsgårdar ta del av de insamlade pengarna

Järna Live valde denna gång att skänka 10 000 kr vardera till de ideella ungdomsgårdarna i Nås och Äppelbo. Resterande summa på 85 648 kr, skänktes till Vansbro kommuns projekt för suicidprevention.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024