Sopning av kommunens gator och trottoarer

Sopning av gator, trottoarer, gång- och cykelvägar samt torg påbörjas under
vecka 16.

Bild

Arbetet startar tidig morgon och pågår även kvällstid. Arbetet kommer även att pågå under helger.

Tänk på att undvika att parkera bilar, släpvagnar och annat längs gatorna när ni ser att sopningen påbörjas i området.

Senast uppdaterad: 9 maj 2024