Valborg

Snart är det valborgsmässoafton. Om du vill anordna en majbrasa så är det en del saker du måste tänka på.

Majbrasa

Majbrasa

Det här behöver du göra innan du anordnar en majbrasa:Vad behöver du tänka på när du anordnar en majbrasa?

Du som anordnar en majbrasa är alltid ansvarig och ska stanna kvar på platsen tills elden släckts eller brunnit ut. Lämna aldrig elden utan tillsyn! Se till att du enkelt kan larma brandkåren vid behov. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.

Välj en lämplig plats för bålet:

 • Placera bålet på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktningen inte stör grannar eller kringboende.
 • Det bör vara minst 50 meter mellan elden och närliggande byggnader eller vegetation.
 • Undvik stora bål, elden bör inte vara större än 6 meter i diameter och 3 meter hög.

Tänk på djuren:

 • Tänk på att igelkottar och andra smådjur ofta bor och vistas i riset för brasorna. Försök att skydda dem, till exempel genom att flytta riset strax innan brasan tänds.

Säkerhet:

 • Vid behov ska särskild bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande, som ligger i vindriktningen.
 • Vidta åtgärder som hindrar allmänheten att komma för nära elden.
 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt gräs och annat brännbart material. Området ska vattnas vid behov.
 • Det ska finnas brandredskap tillgängligt på eldningsplatsen, till exempel en vattenslang som når bålet, vattentunna med hinkar eller handbrandsläckare. Använd en kratta för att kratta isär den sista glöden, så blir det lättare att släcka elden.

Vad får man elda?

 • Elden ska endast innehålla rena fibrösa material som trä och papper.
 • Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas då det kan leda till kraftig rökutveckling.
 • Det är inte tillåtet att elda plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke och annat osorterat skräp, då det kan orsaka besvärlig lukt och giftig rök.

Vad gäller kring fyrverkerier?


Läs mer på vår hemsida.

Senast uppdaterad: 23 april 2024