Granskning av detaljplan för del av kvarteret Bagaren

Från den 24 april till och med 7 juni 2024 har du återigen möjlighet att lämna in information, önskemål eller synpunkter på förslaget då detaljplanen är ut på granskning.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i flera våningar. Planområdet ligger längst med Norra Allégatan i centrala Vansbro och omfattar fastigheterna Bagaren 1, Bagaren 9 och Bagaren 10.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd under perioden 8 november- 8 december 2023 och har utifrån inkomna yttranden och synpunkter justerats inför granskning. Läs mer om detaljplanen och ta del av handlingarna under Pågående planering.

Detaljplan för del av kvarteret Bagaren

Tyck till om förslaget

Under granskningen vill vi samla in information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Granskningstiden för detaljplanen pågår mellan 24 april och 7 juni 2024.

Synpunkterna skickas via e-post till: planochbygg@vansbro.se
eller per post till:
Plan- och byggenheten
Vansbro kommun
786 31 Vansbro

Observera att endast skriftliga synpunkter från sakägare ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Läs mer om hur planprocessen och detaljplaner fungerar på nedan länk.
Detaljplanering - Vansbro kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 april 2024