Tillsammans för ett effektivare mottagande

Länsstyrelsen i Dalarnas län genomför just nu ett projekt kring ett effektivare flyktingmottagande, i samarbete med Vansbro kommun, Säters kommun, Smedjebackens kommun och Falun-Borlänge Regionen.

Tillsammans för ett effektivare mottagande

Tillsammans för ett effektivare mottagande

Nytt projekt

Nu har ett nytt projekt startat där Vansbro kommun tillsammans med några av kommunerna i Dalarna ska arbeta med att skapa ett effektivare mottagande av flyktingar i Dalarna!

Projektbeskrivning och mål

Projektets målsättning är att skapa ett resilient mottagande i småkommuner i Dalarna genom tidiga insatser och bred samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. Det innebär att vi i Dalarna ska skapa förutsättningar för de flyktingar som lever i Dalarna att integreras i samhället. Men även att vi ska ha kapacitet och förmågan att klara av de fluktuationer som är i flyktingmottagandet.

Projektet ägs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och genomförs i samarbete med Vansbro kommun, Säters kommun, Smedjebackens kommun och Falun-Borlänge Regionen. Projektet sträcker sig från 1 januari 2024 till 31 december 2027 och medfinansieras med medel från Europeiska unionen.

Läs mer om projektet

Här hittar du mer information om projektet.

EU-loggan med text under "Medfinansieras av Europeiska unionen"
Senast uppdaterad: 9 maj 2024