Kommunens årsredovisning för 2023

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs den strategiska planen upp, den berättar vad varje verksamhet har gjort, samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts.

Mynt i tre staplar
Senast uppdaterad: 9 maj 2024