Hög skogsbrandsrisk – Var försiktig med grillning och öppen eld!

Brandkåren Norra Dalarna varnar för att det torra och varma vädret har skapat förhållanden där en brand snabbt kan spridas. Allmänheten uppmanas att iaktta stor försiktighet vid grillning och hantering av öppen eld i skog och mark.

Pågående skogsbrand

Pågående skogsbrand

Avrådan från att elda

Just nu råder inte eldningsförbud, men Brandkåren uppmanar till att iaktta stor försiktighet och ger en stark avrådan från att elda! Bränsleuttorkningen i dom översta marklagren är mycket hög, det leder till att skogsbrandrisken är extrem.

Riktlinjer för att förebygga skogsbränder

Genom att följa dessa riktlinjer kan vi alla bidra till att minska risken för skogsbränder. Om ni ser en eld som sprider sig eller om ni misstänker en skogsbrand, tveka inte att omedelbart kontakta brandkåren genom att ringa 112.

Innan du grillar eller eldar: Först och främst ska du kontrollera om eldningsförbud råder. Information om detta hittar du på din kommuns hemsida eller på www.wbrand.se. Länk till annan webbplats.

Undvik att elda i skog och mark: Använd endast godkända grillplatser och eldstäder, och undvik att elda om det är mycket torrt eller blåsigt.

Håll avstånd: Placera grillar och eldar på säkert avstånd från vegetation, byggnader och annat som kan fatta eld.

Ha släckutrustning till hands: Se till att ha tillgång till vatten, en spade eller brandsläckare nära till hands för att snabbt kunna släcka en eventuell brand.

Lämna aldrig elden obevakad: Se till att elden är helt släckt innan ni lämnar platsen. Använd rikligt med vatten och rör om i glöden tills det är svalt.

Informera andra: Sprid information om skogsbrandsrisken till familj och vänner så att fler kan hjälpas åt att förhindra bränder.


Det är viktigt att du regelbundet håller koll på om eldningsförbud råder eller ej!

Senast uppdaterad: 24 maj 2024