Klimatklivet

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet, för att utföra åtgärden.

Klimatklivet logotyp

Klimatklivet

Vad är Klimatklivet?

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.
Här kan du läsa mer om Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan söka investeringsstöd från Klimatklivet?

Företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, jordbrukare, stiftelser med flera kan söka medel från Klimatklivet om ni har en klimatsmart investering på gång. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

När är nästa ansökningsperiod?

Kommande ansökningsperioder under 2024:

  • 3-11 juni
  • 1-8 november

Vem eller vilka har tidigare fått stöd genom Klimatklivet i Dalarna?

På Länstyrelsens webbplats finns goda exempel på åtgärder i länet som tidigare fått stöd. Läs mer om det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024