Invasiva främmande arter – ett växande problem

Nu är det hög tid att bekämpa spridningen av invasiva främmande arter. Det görs genom att ta ned växterna innan de gått i blom, alternativt gräva upp hela växten. Det är viktigt att alla fastighetsägare i kommunen tillsammans hjälps åt för att förhindra spridningen av dessa växter.

Invasiva växter är främmande arter som tränger ut inhemska växter. De sprider sig kraftigt och påverkar den biologiska mångfalden. Två av de vanligaste invasiva växterna i Vansbro kommun är blomsterlupin och jättebalsamin.

Hjälp oss bekämpa

Alla fastighetsägare har ett ansvar att bekämpa invasiva arter på sin egen mark. Det gäller för så väl Vansbro kommun, som för enskilda privata tomtägare.

Det här kan du göra

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot.

Hittar du invasiva arter ska du:

  • rapportera in dina fynd på invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka skada.
  • om du upptäcker invasiva arter i din trädgård, ta bort dem.
  • lämna in växtdelarna förpackade i väl återslutna genomskinliga sopsäckar i brännbart på återvinningscentralen Bäckdalen. Kom ihåg att även transporten till återvinningscentralen ska också ske på ett säkert sätt, för att inte sprida arterna längs vägen.

Lägg inte växtdelar på komposten eller i naturen.

Läs mer om invasiva arter och hur du kan identifiera dem på vår hemsida:

Senast uppdaterad: 4 juni 2024