Samråd av detaljplan för kvarteret Skogvaktaren

Från den 5 juni till och med den 30 augusti 2024 har du möjlighet att lämna in information, önskemål eller synpunkter på förslaget, då detaljplanen för kvarteret Skogvaktaren är ute på samråd.

Information om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ytterligare bebyggelse i form av bostäder inom kvarteret Skogvaktaren i Vansbro tätort. Detaljplanen omfattar sex fastigheter i centrala Vansbro; Skogvaktaren 6, 9, 11, 12, 13 och 14, samt har en sammanlagd areal på cirka 1,5 hektar. Läs mer om detaljplanen och ta del av handlingarna här: pågående planering, eller här:

Detaljplan för kvarteret Skogvaktaren

Tyck till om förslaget

Under samrådstiden vill vi samla in information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete. Här kan du hitta information om hur du gör: Detaljplan för kvarteret Skogvaktaren.
Observera att endast skriftliga synpunkter från sakägare ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen. Samrådstiden för detaljplanen pågår mellan 5 juni till 30 augusti 2024.

Läs mer

Läs mer om hur planprocessen och detaljplaner fungerar här:
Detaljplanering - Vansbro kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024