Gemensam mejeriupphandling av kommunerna Vansbro, Mora, Älvdalen, Orsa och Malung-Sälen resulterar i fler närproducerade livsmedel

Vansbro kommun har tillsammans med grannkommunerna Mora, Älvdalen, Orsa och Malung-Sälen gjort en gemensam upphandling kring mejeri. Upphandlingen innebär att fler lokala produkter såsom mjölk, fil och yoghurt kommer att finnas i kommunernas olika kök.

Mejeriprodukter

Mejeriprodukter

Närproducerade livsmedel

Ett mål för dessa fem kommuner är att använda mer närproducerade livsmedel. Tillsammans vill kommunerna bidra till en ökad försörjningsgrad inom Dalarna, och värna om en ökad självförsörjning inom kommunerna och länet.

Minskad klimatpåverkan

En hög kvalité, med livsmedel som är närproducerade, blir mer och mer viktigt. Det innebär kortare resväg för livsmedlen och lägre klimatavtryck. Då Vansbro kommun aktivt arbetar för att minska vår miljö- och klimatpåverkan, så känns det bra att produkterna inte fraktats långt. Dessutom vet vi att de håller hög kvalitet.

Lokala leverantörer

Det är en styrka för Vansbro kommun att kunna genomföra en upphandling tillsammans med våra grannkommuner och det känns jättekul att flera lokala leverantörer klarar av att leverera det vi efterfrågar i våra kök.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024