Samråd av detaljplan för Grönalid 3:3

Från den 12 juni till och med den 30 augusti 2024 har du möjlighet att lämna in information, önskemål eller synpunkter på förslaget då detaljplanen för Grönalid 3:3 är ute på samråd.

Exempel på hur området kan komma att utformas. Bilden utgör dock bara ett exempel, andra utformningar och bostadstyper är möjliga.

Exempel på hur området kan komma att utformas. Bilden utgör dock bara ett exempel, andra utformningar och bostadstyper är möjliga.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder, främst i form av mindre flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även att radhus, kedjehus och parhus kan byggas. Planområdet ligger inom Grönalid 3:3 sydost om centrala Vansbro. Området utgör Vansbro tätorts sydliga entré.

Läs mer om detaljplanen och ta del av handlingarna här:

Detaljplan för Grönalid 3:3

Tyck till om förslaget

Under samrådstiden vill vi samla in information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete. Hur du gör hittar du under Detaljplan för Grönalid 3:3.

Samrådstiden för detaljplanen pågår mellan 12 juni till 30 augusti 2024.

Observera att endast skriftliga synpunkter från sakägare ger rätt att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Läs mer om hur planprocessen och detaljplaner fungerar på nedan länk.
Detaljplanering - Vansbro kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024