Antagen planeringsstrategi

Vansbro kommun antog sin första planeringsstrategi vid senaste kommunfullmäktige (KF) den 3 juni.

Den sammanfattade bedömningen av den antagna planeringsstrategin är att kommunen är i behov av att ta fram en ny översiktsplan. Det finns även ett behov av att se över flera av de tillhörande strategiska dokumenten för att relatera till nya planeringsförutsättningar och behov.

Den nuvarande översiktsplanen med dess fördjupningar och tillhörande strategiska dokument fortsätter att gälla tills en ny översiktsplan är antagen.

Vad är en planeringsstrategi

Planeringsstrategin är en del av den kommunala översiktliga planeringen. Genom planeringsstrategin bedöms vilka delar av översiktsplanen som är aktuella utifrån nya planeringsförutsättningar, som till exempel ändrad lagstiftning, nya nationella mål och ny kunskap, som är av betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Läs mer

Vill du veta mer om Vansbro kommuns översiktsplan kan du läsa mer:
Vansbro kommuns översiktsplan

Här kan du läsa Vansbro kommuns planeringsstrategi , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024