Försäkringar

Om ditt barn skadar sig kan du behöva använda vår olycksfallsförsäkring.

Vi har tecknat en olycksfallsförsäkring med Folksam som gäller för barn, elever och andra grupper. Vilka som är försäkrade, vilken tid försäkringen gäller, samt vilka ersättningsmoment som gäller för dig framgår av vårt försäkringsbesked.

Om olyckan är framme

  1. Sök läkare eller tandläkare
  2. Anmäl skadan till Folksam, telefon 0771-950 950 eller på www.folksam.se Länk till annan webbplats.
  3. Kom ihåg att spara alla originalkvitton

Kontakta Folksam telefon 0771-960 960 om ni behöver taxiresa till/från skolan. Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan ni börjar åka.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021