Förskoleklass

Förskoleklassen är till för att ge en mjukare övergång mellan förskolan och skolan och ska på ett naturligt och tryggt sätt förbereda barnet för de kommande skolåren. Ditt barn kallas automatiskt till förskoleklass det år barnet fyller sex.

En barnhand med kritor.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för barn bosatta i Sverige. Det innebär att vi har skolplikt från det år barnen fyller sex år.

Lek och skapande ingår som viktiga delar under året i förskoleklass.

Det år ditt barn fyller sex år, skickas under vintern en kallelse hem i brevlådan, där det står vilken skola ditt barn erbjuds plats på (vilken skola det är beror på var man bor). Där finns också information om hur du går till väga om du vill att ditt barn ska få plats på en annan skola än den ni blivit kallad till.

För barn som har plats i förskolan övergår förskoleplatsen automatiskt till en fritidsplats per den 1/8. Det är ett fiktivt datum som vi använder i våra system, då vi flyttar över samtliga förskolebarn till förskoleklass och fritids. I verkligheten kanske ditt barn börjar ett annat datum.

Om ditt barn inte ska gå på fritids före eller efter skolan, måste du säga upp er förskoleplats.

Säg upp förskoleplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 mars 2024