Schema, avgifter, regler och inkomstuppgifter

Här hittar du information och regler för våra fritidshem.

Hur mycket du betalar för barnomsorgen beror på hur mycket pengar familjen/hushållet gemensamt får in före skatt. Med hushåll menas ensamstående, makar och sambor som är folkbokförda på samma adress. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala, oavsett inkomst. Maxtaxan är 3 procent av inkomsten, eller maximalt 1 572 kronor, om hushållets inkomst är högre än 52 410 kronor per månad. 

Ändra inkomst och/eller schema här Länk till annan webbplats.

Så mycket kostar det

Antal barn

Kronor

Barn nummer 1

2 procent av inkomsten, max 1 048 kronor per månad

Barn nummer 2

1 procent av inkomsten, max 524 kronor per månad

Barn nummer 3

1 procent av inkomsten, max 524 kronor per månad

Barn nummer 4

Ingen avgift


Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Avgiften betalas varje månad, hela året och faktureras i efterskott.

Senast uppdaterad: 4 januari 2023