Kurator och psykolog

Inom vår elevhälsa så har vi skolkuratorer som jobbar med förebyggande och hälsofrämjande insatser för våra elever. Vi har även tillgång till en skolpsykolog.

Våra skolkuratorer erbjuder råd-, stöd-, kris- och konfliktsamtal till eleverna och jobbar även med våra värdegrunder. Det kan bland annat innebära arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Vår skolpsykolog finns tillgänglig för att utreda ditt barns behov av stöd för att klara sin utbildning. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. Skolspykologen kallas in vid behov.

Telefonnummer och e-postadresser till våra skolkuratorer

Skolor

Skolkurator

Telefonnummer

E-postadress

Nederborgs skola, Myrbacka skola, Parkskolan, Berghedens skola

Catarina

Westerlund

0281-751 31

catarina.westerlund@vansbro.se

Smedbergsskolan

Amanda Pedersen

0281-750 59

amanda.pedersen@vansbro.se

Smedbergsskolan

Baydan Bassam Hido

0281-751 42

baydan.bassam-hido@vansbro.se


Senast uppdaterad: 14 juli 2023