Välkommen till föräldragrupp

Där kan du träffa andra föräldrar för diskussion och reflektion över föräldraskapets utmaningar. Kursen är kostnadsfri.

Bild

Föräldrar är de personer som har största möjlighet att påverka sin barns framtid
Föräldrakursen som presenteras i den här foldern vänder sig till föräldrar i kommunen med barn i åldrarna 8 - 18 år.
Kursen har ett upplägg med olika teman och korta filmer eller rollspel som utgångspunkt. Rollspelen utförs av gruppledarna.
Föräldrar och gruppledare diskuterar tillsammans möjliga lösningar på vardagliga situationer mellan barn och föräldrar.

Till exempel:
• Hur undviker vi att stressa upp oss i föräldrarollen?
• Hur förebygger och mildrar vi konflikter?
På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter, men också vad forskningen säger. Lärdomar och insikter som sedan praktiseras hemma mellan träffarna.
Connectkurserns mål är att minska stress och stärka föräldrarollen, bland annat genom att utveckla förmågan att visa värme och sätta ramar.

Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

Connect

Connect består av fyra gruppträffar samt en uppföljningsträff.
Kursen har ett strukturerat program som bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till barnet.
Exempel på områden vi arbetar med:
• Att sätta gränser utan att riskera relationen
• Att bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer
• Att hantera konflikter utan att trappa upp dem
• Att visa att det alltid är möjligt att bli sams

Praktisk information

Kursen kommer att hållas på tisdagar i biblioteket på
Vansbro utbildningscenter, VUC, Parkgatan 8.
Datum:
18 oktober
25 oktober
8 november
15 november
+ en uppföljningsträff (datum bokas vid första träffen)
Tid: kl. 18:00 – 20:15
Visst gör föräldrar skillnad!

Jag/vi är intresserade av att gå Connect föräldrakurs:
Behöver du hjälp med barnpassning medan du går på gruppträffarna?
Behöver du hjälp med barnpassning medan du går på gruppträffarna?


Vansbro kommun måste följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa lagen.

Läs mer om Behandling av personuppgifter via länken. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 september 2022