Olyckor och kriser

Varje förskola eller skola har en handlingsplan med rutiner för att kunna hantera kriser som kan uppstå.

Exempel på en akut och allvarlig kris är:

  • när ett barn skadas svårt eller avlider
  • att ett barns föräldrar eller syskon skadas svårt eller avlider
  • när personal skadas svårt eller avlider
  • en allvarlig sjukdom hos ett barn
  • en allvarlig sjukdom hos barns föräldrar eller syskon
  • en större katastrof, olycka och så vidare.

Om en stor olycka eller en annan kris uppstår, som innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp. Den kallas för Posom, och det är en förkortning som betyder Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Senast uppdaterad: 12 mars 2024