Specialpedagogik och övrigt stöd

Alla elever är olika. Några behöver mer stöd än andra för att nå sina mål. Om ditt barn har särskilda behov finns specialpedagoger som kan hjälpa er. 

Specialpedagogen ska, tillsammans med förskola och skola, ta reda på vilka problem som finns och hur vi tillsammans kan ge rätt stöd. Problemen kan bero på att eleven har behov av stöd, men det kan lika gärna bero på gruppen, elevens miljö, skolans organisation eller rent av en blandning av dessa.

Vi jobbar för att hitta en helhetslösning för ditt barn. Det betyder att vi kan ge stöd till ditt barn, till dig, men också till personalen som arbetar i närheten av ditt barn.

Senast uppdaterad: 12 mars 2024