Studie- och yrkesvägledning - grundskola och gymnasium

Du har din framtid i din egen hand! Det är både roligt och kan kännas väldigt jobbigt ibland. Därför finns studie- och yrkesvägledningen till din hjälp.

Person som promenerar i park med flera olika vägar att välja bland.

Hos vår studie- och yrkesvägledare kan du få tips och råd om var du kan hitta information om utbildningar och arbeten som kan vara intressanta för dig. Du kan också få hjälp med att fundera på vad det är du verkligen vill göra i framtiden så att du fattar rätt beslut om dina fortsatta studier och på din väg in i arbetslivet.

Det här kan studie- och yrkesvägledaren hjälpa dig med:

  • Informera och vägleda inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen, inte minst uppmärksamma möjligheterna för dig som lever med en funktionvariation. Du kan både få information i grupp, och enskilt.
  • Att visa att du visst kan välja studier och yrken utifrån dina intressen och förutsättningar, men också berätta fakta om vad som krävs, och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika områden.
  • Se till att du får aktuell, tillförlitlig och tillgänglig information om de kurser och utbildningar som finns inom gymnasieskolan, övriga utbildningsvägar och om hur dina val under grundskoleåren påverkar dina möjligheten till vidare studier.
  • Praon är oftast den allra första gången du som elev är ute på ett företag på egen hand och tanken är är att du ska få med dig kunskaper om arbetslivet i stort. Här hittar du mer information praktisk arbetslivsorientering.

Om gymnasievalet

Här kan du läsa och se film om gymnasieskolans 18 nationella program samt tips och fakta om gymnasievalet. Film och text finns även på andra språk via länken

Våra samarbeten inom GYSAM

Inom gymnasiesamarbetet GYSAM kan du som elev i Vansbro kommun söka en gymnasieutbildning i någon av de andra kommunerna som ingår i samarbetet, och ändå bli så kallat "förstahandsmottagen". Ligger din valda gymnasieskola väldigt långt bort kan du ansöka om inackorderingstillägg via Vansbro Utbildningscenter.

Om du har valt en friskola är det istället hos CSN du söker inackorderingstilägg. Kontakta CSN för information om du valt en friskola för ett program som du kan söka inom Gysam:s kommunala gymnasieskolor. Då finns det nämligen särskilda regler.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024