Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Det här gäller för gymnasiet vecka 4-13

Den 21 januari kom ett nytt regeringsbeslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för Sveriges gymnasieskolor. Gymnasieskolorna ska nu öka närundervisningen i kombination med möjlighet till fjärrundervisning fram till och med den 1 april, och ska göras avvägt det regionala och lokala smittläget.

Följande gäller vid Vansbro Utbildningscenter
Period: 25 januari till 5 februari
Undervisning
Under perioden kommer skolan att bedriva undervisning genom både platsförlagda studier på skolan (närundervisning) och genom att du studerar hemifrån genom fjärrundervisningsverktygen Classroom och Meet.
De elever som förväntas studera på skolan får den informationen personligen genom undervisande lärare och mentorer.
APL
Information om APL får du från din karaktärslärare.
Ridning
Börjar igen platsförlagt tisdagen den 2:a februari
Studiedag
Du kommer väl ihåg att det är studiedag tisdagen den 26.e januari?

Period: 8 februari till 1 april
Undervisning
Under perioden kommer skolan successivt öka graden av platsförlagda studier (närundervisning). Mer information om detta kommer komma per mail under vecka 5.
Viktigt att ha koll på skolmailen!
Det är viktigt att du som elev har koll på din skolmail varje dag. Det är här du får information från skolan.

Vansbro kommun har fortfarande hög allmän smittspridning. Det är därför extra viktigt att du följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
- Tillsammans kan vi förhindra smitta.

Att tänka på

  • Stanna hemma om du är sjuk/känner symptom
  • Testa dig
  • Sjukanmäl dig
  • Meddela mentor testresultat

Ovanstående gäller även om du haft ett tidigare positivt Corona-test under pandemin.

  • Familjekarantän vid positivt test inom hemmet
  • Begränsa din umgängeskrets
  • Följ övriga råd och rekommendationer
  • Håll dig uppdaterad

På skolan

  • God handhygien
  • Håll avstånd

Kollektivtrafiken
Från och med den 7:e januari är det krav på munskydd i kollektivtrafiken för alla födda tidigare än 2004, mellan kl. 07.00-09.00 + 16.00-18.00. Du har själv ansvar för att köpa in munskydd. Det kan du göra på apotek och i daglighandeln.

Lunch
Vid studier på skolan
Under vecka 4-5 äter du fortsatt lunch på skolan i Café Oasen.
Lunchlåda beställs med samma rutin som för elever som läser hemifrån

Vid studier hemifrån
Alternativ 1:
Du kan beställa lunchlådor för avhämtning enligt samma rutin som förra terminen.

Alternativ 2:
Om du har mer än 10 minuters färdväg till avhämtningsplats för matlåda kan du ansöka om matersättning från skolan för lunch. Mer information om detta kan du få genom mentor eller skoladministratör Angelica.

Senast uppdaterad: 22 januari 2021