Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Fortsatta distansstudier

På grund av den lavinartade smittspridningen i länet rekommenderar Region Dalarna fortsatta distansstudier för gymnasieskolan. Vi fortsätter därför med en kombination av platsförlagda studier och fjärrundervisning under veckorna 15 och 16. Nytt beslut fattas i början av vecka 16.

Senast uppdaterad: 15 april 2021