Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Här kommer information om hur undervisningen kommer bedrivas resterande del av terminen...


Platsförlagda studier på skolan, heltid, resterande del av terminen (gäller fr vecka 18):

- Introduktionsprogrammen

- Åk 3

Eventuella undantag får ni info om genom undervisande lärare

Kombination av fjärrundervisning och undervisning på skolan gäller för Åk 1+2:

Vecka 18:

Fjärrundervisning Åk 1+2

Vecka 19:

Fjärrundervisning: Åk 2

Skolförlagd undervisning: Åk 1

Vecka 20

Fjärrundervisning: Åk 1

Skolförlagd undervisning: Åk 2

Vecka 21

Fjärrundervisning: Åk 2

Skolförlagd undervisning: Åk 1

Vecka 22

Fjärrundervisning: Åk 1

Skolförlagd undervisning: Åk 2

Vecka 23 (må-ti)

Fjärrundervisning: Åk 2

Skolförlagd undervisning: Åk 1

Vad som gäller kring platsförlagda studier på skolan (förutom ovanstående), för exempelvis karaktärskurser vid yrkesprogram, fås genom undervisande lärare.

Senast uppdaterad: 29 april 2021