Här kommer information om hur undervisningen kommer bedrivas resterande del av terminen...


Platsförlagda studier på skolan, heltid, resterande del av terminen (gäller fr vecka 18):

- Introduktionsprogrammen

- Åk 3

Eventuella undantag får ni info om genom undervisande lärare

Kombination av fjärrundervisning och undervisning på skolan gäller för Åk 1+2:

Vecka 18:

Fjärrundervisning Åk 1+2

Vecka 19:

Fjärrundervisning: Åk 2

Skolförlagd undervisning: Åk 1

Vecka 20

Fjärrundervisning: Åk 1

Skolförlagd undervisning: Åk 2

Vecka 21

Fjärrundervisning: Åk 2

Skolförlagd undervisning: Åk 1

Vecka 22

Fjärrundervisning: Åk 1

Skolförlagd undervisning: Åk 2

Vecka 23 (må-ti)

Fjärrundervisning: Åk 2

Skolförlagd undervisning: Åk 1

Vad som gäller kring platsförlagda studier på skolan (förutom ovanstående), för exempelvis karaktärskurser vid yrkesprogram, fås genom undervisande lärare.

Senast uppdaterad: 29 april 2021