Vaccination mot Covid-19 för elever födda 2005 och tidigare

Elever födda 2005 och tidigare kommer erbjudas vaccination mot Covid-19 av Region Dalarna. Första vaccinationssprutan kommer att ges fredagen den 27 augusti i Smedbergsskolans idrottshall.

Illustration av en spruta för coronavaccin

Vaccination mot Covid-19 - Spruta 1

Elever födda 2005 och tidigare kommer erbjudas vaccination mot Covid-19 av Region Dalarna.

Skolan har utifrån erbjudandet delat ut följande till våra elever för att ta hem:

  • Information om vaccination från Region Dalarna (till alla)
  • Samtyckes-/medgivandeblankett (gäller ej myndiga elever)
  • Hälsodeklaration (gäller alla elever)

Om du vill vaccinera dig/om du vill att din ungdom ska vaccinera sig, behöver alla blanketter lämnas till skolan så snart som möjligt, men helst senast tisdagen den 24 augusti.

Vaccination kommer ske:

Fredagen den 27 augusti i Smedbergsskolans idrottshall

Tid för vaccination kommer skolan delge eleverna under nästa vecka, genom skolmail och på skolans informationsskärmar

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021