Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Inackorderingstillägg

Nu kan du göra ansökan om Inackorderingstillägg via Vansbro kommuns E-tjänst

Mynt i tre högar

E-tjänst Inackorderingstillägg: Länk till annan webbplats.
Under en period kan man även gör ansökan via blanketten på sidan nedan:
Ansökan om Inackorderingstillägg via blankett , 1.7 MB.:
Beslut om Inackorderingstillägg kommer att skickas ut med början vecka 33.

Senast uppdaterad: 7 juli 2023