Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Elevportal

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledigt hos din mentor. Mentor får bevilja sammantaget 3 ledighetsdagar per termin. Längre ledighet än så ska beslutas av rektor. Du behöver inte söka ledigt inbokade tider hos ordinarie sjuk- och hälsovård men du måste föranmäla detta till din mentor. Ladda ner ledighetsansökan här , 175.3 kB.

Sjukfrånvaro

Anmälan om sjukfrånvaro ska alltid göras innan skoldagen börjat. Det är vårdnadshavare, god man eller myndig elev som får göra sjukanmälan. Du sjukanmäler dig via telefon på 0281 – 754 50

Anmälan görs varje sjukfrånvarodag, det gäller även vid APL (arbetsplatsförlagt lärande). Kom ihåg att du även måste meddela din APL-handledare.

Vid sammanhängande sjukfrånvaro som är mer än 6 skoldagar ska ett intyg lämnas till din mentor som i sin tur överlämnar till EHM, elevhälsomötet.

Ogiltig frånvaro

Om du som elev har ogiltig frånvaro så lämnas en rapport till CSN. Det finns då en risk att CSN beslutar att dra in ditt studiemedel.

Anna Billström Telefon: 0281-754 54
Mail: anna.billstrom@vansbro.se

I våra studiestugor och på lovskola kan du som elev få extra tid och hjälp för att:

  • Jobba för högre betyg
  • Få läxhjälp
  • Studiestruktur- och planeringshjälp
  • Få extra hjälp om du tycker något är utmanande eller svårt

Du som elev erbjuds minst ett utvecklings-/uppföljningssamtal per termin med din mentor. Fokus för samtalen är en uppföljning av

  • Närvaro/frånvaro
  • Måluppfyllelse, då med fokus på eventuell oro/rester och så vidare.
  • Trygghet och hur du trivs i skolan

Om du eller din vårdnadshavare eller gode man vill hur du ligger till mot målen på kurs- eller ämnesnivå så bokar du en tid med ansvarig lärare för ett samtal.

Samtalstiden är 30 minuter om det inte finns särskilda anledningar att förlänga samtalet.

Senast uppdaterad: 18 januari 2023