Elevportal

Vid Vansbro Utbildningscenter har vi en stimulerade lärmiljö där eleven sätts i centrum. Det lilla formatet med korta avstånd mellan personalen gör det möjligt att skapa individuella lösningar för eleverna. Skolan ligger i fräscha och ändamålsenliga lokaler i centrala Vansbro.

Skolan är känd för sin varma, öppna och positiva atmosfär, där hjärtat i skolan är Café Oasen. Här fikar elever och personal och det ger goda relationer även utanför klassrummet.

Skolan erbjuder ett brett utbildningsutbud med sju nationella program och introduktionsprogrammen (IM). Blandningen av studieförberedande program och yrkesutbildningar ger skolan dess karaktär och som elev har du möjlighet att knyta nya kontakter under din utbildningstid. Närheten till det lokala näringslivet ger goda möjligheter till företagskontakter och kvalificerat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Alla elever har en bärbar dator som pedagogiskt verktyg för sina studier och skolans lokaler är utrustad med god teknik och bra digitala förutsättningar – vi är en modern skola.

Morgonpuls

Vi satsar på elevhälsa och goda studieförutsättningar. Därför erbjuder vi alla elever att delta på pulshöjande morgonaktiviteter före ordinarie undervisning. Alla deltagare blir sedan bjudna på frukost eller förmiddagsfika i Café Oasen.

Studiestugor & lovskola

I våra studiestugor och på lovskola kan du som elev få extra tid och hjälp för att:

  • Jobba för högre betyg
  • Få läxhjälp
  • Studiestruktur- och planeringshjälp
  • Få extra hjälp om du tycker något är utmanande eller svårt

Länk till Dexter Länk till annan webbplats.

Hjärtat på vår skola är Café Oasen. Med sitt läge mitt i skolan blir kafeterian en naturlig träffpunkt för alla elever och personal. Här kan man både umgås och hitta studiemöjligheter.

I kafeterian kan du hitta allt ifrån frukost, mellanmål, lunch och ”gofika”.

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledigt hos din mentor. Mentor får bevilja sammantaget 3 ledighetsdagar per termin. Längre ledighet än så ska beslutas av rektor. Du behöver inte söka ledigt inbokade tider hos ordinarie sjuk- och hälsovård men du måste föranmäla detta till din mentor. Ladda ner ledighetsansökan här , 1.1 MB.

Sjukfrånvaro

Anmälan om sjukfrånvaro ska alltid göras innan skoldagen börjat. Det är vårdnadshavare, god man eller myndig elev som får göra sjukanmälan. Du sjukanmäler dig via telefon på 0281 – 754 50

Anmälan görs varje sjukfrånvarodag, det gäller även vid APL (arbetsplatsförlagt lärande). Kom ihåg att du även måste meddela din APL-handledare.

Vid sammanhängande sjukfrånvaro som är mer än 6 skoldagar ska ett intyg lämnas till din mentor som i sin tur överlämnar till EHM, elevhälsomötet.

Ogiltig frånvaro

Om du som elev har ogiltig frånvaro så lämnas en rapport till CSN. Det finns då en risk att CSN beslutar att dra in ditt studiemedel.

Du som elev erbjuds minst ett utvecklings-/uppföljningssamtal per termin med din mentor. Fokus för samtalen är en uppföljning av

  • Närvaro/frånvaro
  • Måluppfyllelse, då med fokus på eventuell oro/rester och så vidare.
  • Trygghet och hur du trivs i skolan

Om du eller din vårdnadshavare eller gode man vill hur du ligger till mot målen på kurs- eller ämnesnivå så bokar du en tid med ansvarig lärare för ett samtal.

Samtalstiden är 30 minuter om det inte finns särskilda anledningar att förlänga samtalet.

Senast uppdaterad: 29 november 2021