Fjärrundervisning

Den 21 januari kom ett nytt regeringsbeslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för Sveriges gymnasieskolor. Gymnasieskolorna ska nu öka närundervisningen/den platsförlagda undervisningen på skolan i kombination med möjlighet till fjärrundervisning fram till och med den 1 april.

Period: 8 februari-1 april

Undervisning
Under perioden kommer skolan att bedriva undervisning genom både platsförlagda studier på skolan (närundervisning) och genom att du studerar hemifrån genom fjärrundervisningsverktygen Classroom och Meet.

Schema för de veckor där du förväntas studera platsförlagt på skolan:

Övriga veckor
Utöver schema för platsförlagda studier/”inneveckor” på skolan så kommer elever även att studera platsförlagt utifrån följande:

 • Karaktärskurser/praktiska moment
 • Elever i behov av platsförlagda studier
 • Kvalitetssäkring av bedömningsunderlag

Elever som berörs av ovanstående kommer få information om detta direkt genom undervisande lärare/mentor.

APL
Information om APL kommer ni få genom era karaktärslärare.

Annat som händer på skolan under perioden

Fokusdag
Måndagen den 29/3

 • Mer info fås genom mentor

Sportlov
Vecka 9

Utvecklingssamtal
Vecka 10-13

Skärtorsdagen
Vinterfriluftsdagen utgår. Istället har gäller studier enligt ordinarie schema fram till lunch

Viktigt att ha koll på skolmailen!
Det är viktigt att du som elev har koll på din skol-e-post varje dag. Det är här du får information från skolan.

Att tänka på:

 • Stanna hemma om du är sjuk/känner symptom
 • Testa dig
 • Sjukanmäl dig
 • Meddela mentor testresultat

Ovanstående gäller även om du haft ett tidigare positivt Corona-test under pandemin.

 • Familjekarantän vid positivt test inom hemmet
 • Begränsa din umgängeskrets
 • Följ övriga råd och rekommendationer
 • Håll dig uppdaterad

På skola:

 • God handhygien
 • Håll avstånd

Kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari är det krav på munskydd i kollektivtrafiken mellan klockan 07.00-09.00 och 16.00-18.00 för alla födda före 2004. Du har själv ansvar för att köpa in munskydd. Det kan du göra på apotek och i daglighandeln.

Lunch

Vid studier på skolan

Under vecka 6 äter du fortsatt lunch på skolan i Café Oasen. Lunchlåda beställs med samma rutin som för elever som läser hemifrån, se info nedan.

Lunchtider på skolan

Im: Klockan 11.45

Inne för karaktär/praktiska moment: Klockan 12.00

Nationellt program: Klockan 12.15

Vid studier hemifrån

Alternativ 1:
Du kan beställa lunchlådor för avhämtning enligt samma rutin som förra terminen.

Alternativ 2:
Om du har mer än 10 minuters färdväg till avhämtningsplats för matlåda kan du ansöka om matersättning från skolan för lunch. Mer information om detta kan du få genom mentor eller skoladministratör: Angelica.

Om du behöver stöd eller hjälp, eller bara har en fundering, tveka inte att vända dig till skolans stödfunktioner:

 • IT-tekniker
  Skolans IT-tekniker Carin Simonsson hjälper dig med frågor kring exempelvis din dator, internettillgång, distansundervisningsverktygen med mera. Skicka e-post till Carin om du behöver hjälp, eller gå in på skolans nya Classroom: Distansstudier – Support. I detta Classroom finns också tips och stöd kring hur du får till dina distansstudier.
 • Skoladministratör
  Om du har frågor som handlar om Dexter, användaruppgifter och/eller inloggning till Dexter/IST-lärande, omdöme och planering, så vänder du dig till vår skoladministratör.

Specialpedagog
Specialpedagogen kommer fortsatt att hjälpa till och stötta kring elevers utmaningar kring sina studier. För stöd och hjälp kan du skicka e-post till specialpedagog Eva Östergren

Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledaren kommer fortsatt att erbjuda samtalstider. Samtal kommer ske genom telefon eller distansverktyg. Du bokar tid genom att skicka e-post studie- och yrkesvägledare.

Skolkurator
Skolkurator kommer fortsatt att erbjuda samtalstider onsdagar, torsdagar och fredagar. Samtal kommer ske genom telefon/distansverktyg. Bokning sker genom att mejla skolkurator. Alla kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Skolsköterska
Skolsköterska kommer fortsatt att finnas tillgänglig per distans, för konsultationer och samtal. Inplanerade fysiska besök kommer inte att erbjudas under distansstudieperioden, exempelvis hälsosamtal för årskurs ettor. Ni kontaktar skolsköterska genom mejl. Alla kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Mentorer
Mentorerna kommer fortsatt att handleda, vägleda och stötta eleverna kring sin studiegång. Mentorer nås genom telefon och e-post.

Att studera på hemifrån innebär en ny studiesituation för dig som elev. Skolan förväntar sig att du:
• Följer skolans närvarorutiner
• Studerar hemifrån enligt ditt ordinarie schema
• Är interaktivt aktiv på fjärrlektionerna
• Följer de pedagogiska planeringarna som lärarna har i Classroom
• Läser hela instruktionerna som du får av dina lärare genom Classroom, och att du sätter dig in i dessa
• Tar hjälp av dina lärare, och signalerar när du inte förstår
• Tar hjälp av skolans stödfunktioner som IT-tekniker, skoladministratör och mentor om du behöver det
• Deltar i de interaktiva studiestugorna om du behöver extra tid, hjälp eller stöd med dina studier

Till dig som vårdnadshavare
Vi behöver din hjälp att stötta våra elever och hjälpa dem att komma tillrätta med fjärrstudierna – tillsammans kan vi skapa bästa möjliga studieförutsättningar. Kom ihåg att skolans stödfunktioner finns här även för er. Vänd dig till mentor om du har några funderingar eller frågor.

Skolans ordinarie rutiner för närvaro och frånvaro gäller även vid fjärrstudier. Det innebär att om en elev behöver vara ledig eller är sjuk så följs ordinarie rutiner.

Närvaro
Du som elev förväntas delta på alla schemalagda lektioner genom fjärrstudier och interaktiv närvaro. Det sker genom att eleverna checkar in och checkar ut varje lektion genom de fjärrundervisningsverktyg som skolan har enligt dina lärares instruktion. Lärarna kommer att kontrollera närvaro genom ett upprop i anslutning till varje lektion.

Ledighet
Alla ledighetsansökningar ska ske genom din mentor. Ledighetsansökan behöver inte göras för tider bokade hos ordinarie sjuk- och hälsovård. Sådan frånvaro meddelas till din mentor innan besök.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro ska alltid anmälas innan varje påbörjad skoldag av vårdnadshavare eller myndig elev till: 0281-754 50
Anmälan ska göras varje sjukfrånvarodag.

Ogiltig frånvaro
Om en elev inte har ansökt om ledighet eller är sjukanmäld och inte deltar i ordinarie schemalagda lektioner genom fjärrstudier eller påvisad interaktivitet så kommer ogiltig frånvaro fyllas in i Dexter av undervisande lärare. Skolan inrapporterar även i fortsättningen in ogiltig frånvaro till CSN. Risken finns då att CSN beslutar om att dra in ditt studiemedel.

Fjärrstudier kan vara ensamt och det ställer dessutom stora krav på ditt eget ansvar. Här är några bra tips och råd:

 • Undvik störningar hemma (till exempel sociala medier, mobilen, familjen, vänner). Du lär dig snabbare och kommer ihåg bättre om du kan koncentrera dig på en sak i taget.
 • Styr upp din tid och ta kommandot över dina studier. Det vanliga skolschemat är viktigt att följa. Ha bra framförhållning. Gör en lista på vad som behöver göras nästa dag.
 • Planera och prioritera din tid i stället för att skjuta upp saker. Bra verktyg är scheman och kalender för det som ska göras under lite längre tid. Kan kombineras med checklistor eller ”att-göra-listor” över saker som går snabbt att göra. Bocka av när det är klart – det triggar belöningssystemet!
 • Förbered dig i god tid. Följ schematider och använd tidshjälpmedel med ljudsignal, till exempel timer, kalenderpåminnelse, klockalarm.
 • Rutiner för kost, motion och sömn är viktigt för att orka med dina studier

Före skoldagen

 • Välj en lugn, bekväm och ostörd plats där du får var ifred
 • Var tydlig mot familj och vänner med att du studerar trots att du är hemma
 • Ha ditt schema och rätt studiematerial tillgängligt varje skoldag
 • Förbered lunch som snabbt går att värma eller äta kallt dagen innan

Inför lektionen

 • Ta fram studiematerial innan lektionen börjar
 • Kom i tid till lektionen
 • Stäng av notiser från till exempel sociala medier, sms och snapchat
 • Delta och var aktiv under lektionen – lyssna, anteckna och ställ frågor
 • Ställ frågor till läraren i chatten eller muntligt om du behöver tydligare förklaringar eller tror du missat något
 • Ta snabbt supporthjälp om tekniken inte fungerar

Mellan och efter lektioner

 • Ta rast och gå ifrån datorn och rummet - drick vatten, gå ut en stund, rör på dig
 • Passa tiden – ställ påminnelse med signal i telefonen, till exempel timer, klockalarm.
 • Bjud in dina klasskamrater till en digital studiegrupp där ni kan fortsätta ge varandra stöd i pluggandet och ha ett socialt umgänge!
Senast uppdaterad: 15 februari 2021