Kontakt

Kontakta oss:

Bild

Rektor: Torbjörn Gustafsson, 0281-754 60, torbjorn.gustafsson@vansbro.se
Skoladministratör: Angelica Arthur, 0281-754 67, vuc@gy.vansbro.se
Studie- och yrkesvägledare: Anna Billström, 0281-754 54, anna.billstrom@vansbro.se
Specialpedagog: Eva Östergren, 0281-754 58, eva.ostergren@vansbro.se
Mentorer: Carolina Ström, 0281-754 56, carolina.strom@gy.vansbro.se
Anna Johansson Edlund, 0281-754 52, anna.edlund@gy.vansbro.se
Louise Larsson, 0281-754 51, louise.larsson@gy.vansbro.se
Åsa Engman 0281-751 32, asa.engman@gy.vansbro.se

Elevhälsan:
Skolsköterska: Elisabeth Hekkala, 0281-753 47,  elisabeth.hekkala@vansbro.se
Kurator: Mia Nugoz, 0281-751 42, mia.nugoz@vansbro.se

Besöksadress: Parkgatan 8

Senast uppdaterad: 16 februari 2024