Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning

Kontakt

Kontakta oss:

Bild

Tillförordnad rektor: Ulrika Lennartsson, 0281-754 70, ulrika.lennartsson@vansbro.se
Skoladministratör: Angelica Arthur, 0281-754 67, vuc@gy.vansbro.se
Studie- och yrkesvägledare: Anna Billström, 0281-754 54, anna.billstrom@vansbro.se
Specialpedagog: Eva Östergren, 0281-754 58, eva.ostergren@vansbro.se
Mentorer: Carolina Ström, 0281-754 56, carolina.strom@gy.vansbro.se
Anna Johansson Edlund, 0281-754 52, anna.edlund@gy.vansbro.se
Louise Larsson, 0281-754 51, louise.larsson@gy.vansbro.se
Åsa Engman 0281-751 32, asa.engman@gy.vansbro.se

Besöksadress: Parkgatan 8

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023