Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Om skolan

På Vansbro gymnasium har vi en stimulerade lärmiljö där eleven sätts i centrum. Det lilla formatet, med nära samarbete mellan all skolpersonal och eleverna, ger goda förutsättningar för att möta och bemöta alla elever. Skolan ligger i fräscha och ändamålsenliga lokaler i centrala Vansbro.

Skolan är känd för sin varma, öppna och positiva atmosfär, där hjärtat i skolan är Café Oasen. Här fikar elever och all personal tillsammans, vilket ger möjligheter att skapa goda relationer även utanför klassrummet.

Skolan erbjuder ett brett utbildningsutbud med sju nationella program och introduktionsprogrammen (IM). Mixen av studieförberedande program och yrkesutbildningar ger skolan dess karaktär. Närheten till det lokala näringslivet ger goda möjligheter till företagskontakter och kvalificerat arbetsplatsförlagt lärande (APL), och som elev har du möjlighet att knyta nya kontakter under din utbildningstid.


Förändring inför hösten 2023 är att alla yrkesprogram ska erbjuda högskolebehörighet.


Alla elever har en bärbar dator som pedagogiskt verktyg för sina studier och skolans lokaler är utrustad med god teknik och förutsättningar gentemot digitalisering – vi är en modern skola.

Länk till Dexter Länk till annan webbplats.

Hjärtat på vår skola är Café Oasen. Med sitt läge mitt i skolan blir kafeterian en naturlig träffpunkt för alla elever och personal. Här kan man både umgås och hitta studiemöjligheter.

I kafeterian kan du hitta allt ifrån frukost, mellanmål, lunch och ”gofika”.

Vi satsar på elevhälsa och goda studieförutsättningar. Därför erbjuder vi alla elever att delta på pulshöjande morgonaktiviteter före ordinarie undervisning. Alla deltagare blir sedan bjudna på frukost eller förmiddagsfika i Café Oasen.

I våra studiestugor och på lovskola kan du som elev få extra tid och hjälp för att:

  • Jobba för högre betyg
  • Få läxhjälp
  • Studiestruktur- och planeringshjälp
  • Få extra hjälp om du tycker något är utmanande eller svårt
Senast uppdaterad: 27 september 2022