Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Inriktningar: Naturvetenskap och Naturvetenskap & samhälle

För dig som...

… är intresserad av matematik, fysik, kemi och biologi. Det finns ingen annan
utbildning som ger så många möjligheter till fortsatta studier. Utbildningen är både
bred och djup. Du får en stor möjlighet att stimuleras i din nyfikenhet att förstå
naturvetenskapliga skeenden.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig kunskaper om livets villkor och sammanhang
i naturen. Praktiskt arbete med laborationer, exkursioner och studiebesök är viktiga
inslag på detta program. I din utbildning inom naturvetenskapliga programmet
tränas du i att planera och genomföra experiment och fältstudier, samt göra iakttagelser på ett forskningsmässigt sätt.

Inriktning naturvetenskap

Ger fördjupade kunskaper i biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktning naturvetenskap & samhälle

Ger fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Efter gymnasiet

Du får breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Du har
möjlighet att studera vidare på högskola/universitet, då du får grundläggande
och särskild behörighet. Utbildningen är särskild lämplig för dig som vill läsa vidare
inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena. Du har också möjlighet att
studera på yrkeshögskola.


Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poäng

Programgemensamma ämnen

450 poäng

Engelska 5

100 p

Biologi 1

100 p

Engelska 6

100 p

Fysik 1a150 p

Historia 1a: 1

100 p

Kemi 1

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Moderna språk

100 p

Matematik 1c

100 pMatematik 2c

100 pMatematik 3c

100 pReligionskunskap 1

50 pSamhällskunskap 1b

100 pSvenska 1/Sva 1

100 pSvenska 1/Sva 2

100 pSvenska 1/Sva 3

100 p
Ämnen och poäng

Inriktning naturvetenskap

400 poängBiologi 2

100 pFysik 2

100 pKemi 2

100 pMatematik 4

100 pProgramfördjupning

200 p
Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 p

Summa

2500 p

Senast uppdaterad: 28 september 2022

Behörighetskrav

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, biologi, kemi och fysik. Du måste dessutom ha lägst betyget godkänt i ytterligare sex ämnen.

Individuellt val

Som individuellt val erbjuder vi kurser inom idrott & hälsa och estetiska kurser.