Teknikprogrammet (TE)

Inriktning: Teknikvetenskap och Produktionsteknik

För dig som...

.…vill ha en högskoleförberedande och bred teknisk grundutbildning. Du vill arbeta
med tekniska lösningar, utveckla din förmåga att vara kreativ, se samband mellan
människa, teknik, samhälle och miljö.

Teknikprogrammet vid Vansbro utbildningscenter är, tillsammans med Industritekniska programmet certifierade av Teknikcollege Dalarna. Det är en kvalitetsmärkning som garanterar att man som elev får en bred och modern utbildning med många tillfällen till företagskontakter. Det lokala näringslivet har möjlighet att påverka kursutbudet inom programfördjupningen vilket gör chanserna stora till jobb på hemorten efter avlagd examen.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om, och färdigheter i, teknik och teknisk
utveckling. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera. Vårt arbetssätt främjar ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande.

Teknikvetenskap

Ger kunskaper och färdigheter i arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering, samt fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Inriktningen teknikvetenskap ger behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar samt de allra flesta övriga högskoleutbildningar.

Produktionsteknik

Ger kunskaper och färdigheter i produktion och företagande. Den behandlar automation
och hur produktionslinjer styrs.

Efter gymnasiet

Det finns möjlighet att gå ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan var aktuella.

Teknikvetenskapliga programmet ger även behörighet till civilingenjörs-och högskoleingenjörsutbildningar, samt de allra flesta högskole- och universitetsutbildningar.


Gymnasiegemensamma ämnen

1100 poäng

Programgemensamma ämnen

400 poäng

Engelska 5

100 p

Fysik 1a

150 p

Engelska 6

100 p

Kemi 1

100 p

Historia 1a1

50 p

Teknik 1

150 p

Idrott och hälsa 1

100 pMatematik 1c

100 pMatematik 2c

100 pMatematik 3c

100 pReligionskunskap 1

50 pSamhällskunskap 1b

100 pSvenska 1/Sva 1

100 pSvenska 1/Sva 2

100 pSvenska 1/Sva 3

100 p
Ämnen och poäng

Inriktning teknikvetenskap

300 poäng

Inriktning produktionsteknik

300 poäng

Fysik 2

100 p

Mekatronik 1

100 p

Teknik 2

100 p

Produktionskunskap 1

100 p

Matematik 4

100 p

Produktionsutrustning 1

100 p

Programfördjupning

400 p
Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 p

Summa

2500 p

Senast uppdaterad: 28 september 2022
Kugghjul

Behörighetskrav

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, biologi, kemi och fysik. Du måste dessutom ha lägst betyget godkänt i ytterligare sex ämnen.

Mätning

Individuellt val

Som individuellt val erbjuder vi kurser inom idrott & hälsa och estetiska kurser.