Musikskolan

På Musikskolan erbjuder vi dans- och instrumentalundervisning till barn och ungdomar i kommunen från och med förskoleklass till gymnasiet.