Musikskolan

På Musikskolan erbjuder vi dans- och instrumentalundervisning till barn och ungdomar i kommunen från och med årskurs 3 till gymnasiet.