Uppsamling: Erbjudande Vaccination Covid 19

Vaccinering virus

Alla elever, vid Vansbro utbildningscenter – Gymnasiet i Vansbro, erbjöds att vaccinera sig mot Covid-19 fred. Den 27/8...

Hann du inte med?

Var du borta?

Har du ångrat dig?

Nu erbjuds uppsamlingsomgång av spruta 1.

Vaccinationen erbjuds och genomförs av Region Dalarna.

  • Gäller enbart dig som ska ta spruta 1
  • Om du redan genomfört spruta 1 behöver du genomföra spruta 2 på redan inbokad tid/med samma genomförare som gav dig spruta 1.

Uppsamlingserbjudandet gäller:

Dag Fred. den 17/9

Tid Kommer meddelas genom skolans informationsskärmar

Plats Smedbergsskolans idrottshall

Om du vill vaccinera dig är det viktigt att du gjort följande innan…

Ej myndig elev

  • Vårdnadshavare har fyllt i och lämnat medgivande för vaccination, samt blankett för hälsodeklaration. Kan fås av mentor.
  • Blanketterna är inlämnade till mentor senast den 16/9

Myndig elev

  • Har fyllt i blankett för hälsodeklaration. Kan fås av mentor.

Tillsammans kan vi förhindra smitta av Covid-19

  • Hälsodeklarationen Blanketterna är inlämnade till mentor senast den 16/9
Senast uppdaterad: 2 september 2021