Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Om oss

Vi lär hela livet. Vill du som vuxen studera finns vuxenutbildningen till din hjälp. Hos oss kan du skaffa dig behörighet till fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola

Lärcentrum Vansbros logotype

I Vansbro är det Lärcentrum som samordnar all utbildning för vuxna. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning. Det är vad du vill och siktar mot som bestämmer din studieplan. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig med att ta fram just din studieplan.

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens. Inom Lärcentrum Vansbro arbetar vi med vuxnas lärande, det livslånga lärandet och kompetensutveckling som är till nytta för såväl dig som individ, som näringslivet och kommunens verksamhet och utveckling.

Lärcentrum Vansbro är en:

  • Mötesplats för vuxna och vuxnas lärande
  • Motor för lärande och kompetensutveckling
  • Mäklare av utbildningar och kompetensutveckling för både näringslivet och kommunen.

Till våra utbildningar

Till vår Facebooksida Länk till annan webbplats.

Till Instagram Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 1 december 2022