Studievägledning

Behöver du stöd och råd inför eller omkring dina studier? Vår studie- och yrkesvägledare finns på plats för att hjälpa dig.

En kvinna med en dator.

Vår studie- och yrkesvägledare har till uppgift att ge stöd, råd och information, både i enskilda samtal och i grupp, kring studier på vuxenutbildningen eller på högre nivå. Du får inte hjälp med att fatta konkreta beslut, men du kan få nya infallsvinklar, inspiration och ett bollplank som kan underlätta dina val.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022